Ryska datingsiter Free cyber sex chatroom no sign up

Rated 3.97/5 based on 560 customer reviews

Moskva omnämns första gången i krönikorna år 1147, men det dröjde lång tid innan Ryssland i modern mening etablerades.

Under mitten av 1200-talet erövrade mongolväldet Rus, och under 250 år framöver var det ryska området skyldigt att betala tribut till mongolerna.

År 865 kallades enligt samma källa Rurik och hans båda bröder till landet för att bringa ordning bland de slaviska stammarna, och de slog sig då ned i Novgorod, Beloosero och Isborsk.

Ättlingen Oleg efterträdde Rurik och besittningen Kiev och i början av 900-talet angrep han Konstantinopel.

De paleolitiska bosättningarna i Ryssland är omfattande. I ett betydande gravfält vid Sungir utanför Moskva har de döda gravlagts med praktfulla dräkter av uppträdda snäckor och pärlor. Den tidigaste metallåldern tränger fram från öster i form av stridsyxekulturer. katakombgravskulturen, där de döda placeras i schakt, stenkistor, katakomber eller timmergravar. Starkt påverkad skyterna växte Ananjinokulturen fram kring nedre Kama. Norra och västra Ryssland beboddes under vikingatiden (800-1050) av en mängd finsk-ugriska och slaviska stammar utan fastare organisation.

Bland fynden från moustérientiden kan nämnas grottan Kiik-Koba på Krim med typisk neanderthalkaraktär. Under mesolitisk tid domineras Västryssland med Balticum av de skogsjägarkulturer som i Norden går under benämningen Maglemosekultur: Swidérien och Kunda. I Centralryssland utvecklas Fatjanovokulturen med enmansgravar, där skeletten placeras i hopkrupen, sidliggande ställning. Under första hälften av det sista förkristna årtusendet introduceras järnet i Ryssland, och den mest betydande kulturkretsen är skyternas, vilkas praktfulla gravar vittnar om kontakter med Centraleuropas kelter och Italiens etrusker samt med greker och främre-orientaliska kulturer, bl. Vid den stora Volga-kröken bodde bulgarerna med huvudstaden Bolgar, i Sydryssland huserade magyarerna och längre österut kasarerna.

Samtliga federationssubjekt är representerade med två ledamöter var i det ryska parlamentets överhus, federationsrådet, som alltså sammanlagt har 178 ledamöter. Subneolitiska jägarpopulationer med keramik dominerar samtidigt de nordligare delarna, gropkeramisk kultur i Centralryssland och kamkeramisk i nordväst. Seeburg (nuvarande Grobin) och Apulia (nuvarande Apuole), och i början av vikingatiden, ca 800, växer betydande handelsplatser och omlastningsstationer fram vid bl. Ladoga (Staraja Ladoga), vid Ilmen (Holmgård, det nuvarande Novgorod) samt Gnesdovo invid Smolensk vid övre Dnepr.

Under denna tid utvecklades Ryssland mycket ringa och styrdes i praktiken av mongolerna, även om de ryska furstarna de jure hade makten.Under storfurstarna Vladimirs och Jaroslavs tid mot slutet av 900-talet började en sammansmältning av nordisk och slaviska element.Den första slaviska statsbildning som senare skulle komma att utvecklas till bland annat Ryssland tillkom i Kievområdet (Kievriket), senare Ukraina.; Rossijskaja Federatsija), är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.Landet gränsar till Norge, Finland, Estland, Lettland, Vitryssland och Ukraina, samt via exklaven Kaliningrad oblast vid Östersjökusten till Litauen och Polen, i väster, och Georgien, Azerbajdzjan, Svarta havet samt Kaspiska havet i sydväst.

Leave a Reply