Dating tagpuan

Rated 3.91/5 based on 943 customer reviews

Isang bagay na lubos na ikinatuwa ng dalaga dahil ito ang unang pagkakataon na may gumawa sa kanya noon. Sa himig ng malakas na hangin, sa ilalim ng mga kumikislap na tala at malakas na sinag ng buwan ay naglapat ang kanilang mga labi.At sa unang pagkakataon ay inusal ng kanilang mga labi ang salitang “mahal kita.” Magiging maayos na sana ang lahat nang magsimula nang dumungaw ang pagsubok sa kanilang relasyon.Dahil sa karanasan ito, lubos na naniniwala si Monica na sa tamang panahon at pagkakataon, makikilala natin ang taong makakasama natin panghabang buhay.

She advanced to the battle rounds of the competition where she was picked to sing "One Night Only" together with Cara Manglapus and Penelope Matanguihan.

“Fritz, alam kong hindi tayo okay these past few days. Alas dos ng hapon nang makarating doon ang dalaga, pero dumating ang alas tres, alas kuwatro hanggang sa unti-unti nang nagpapaalam ang araw mula sa kalangitan, subalit walang Fritz na dumating. Siguro ay tuluyan na nga siyang iiwan at kakalimutan ng lalaking iniibig. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaral at pinilit na kinaya ang mga sumunod na pagsubok na dumating sa kanilang buhay.

Sabagay, ang relasyon nga naman nila ay ipinilit lamang. Ayoko lang na sisihin ko ang sarili ko dahil sa pagkakabagsak mo sa isang subject. Nang makatapos ng pag-aaral ay unti-unti na nilang binuo ang kanilang munting mga pangarap ng magkasama.

Hindi naman na kumibo o inusisa ng dalaga ang malaking pagbabago sa nobyo.

Tila ba unti-unti nang nawawalan ng buhay na rin ang kanyang puso sa sobrang hirap na nadarama.

Leave a Reply